Дејгиди, луди млади години
Летнавте како сиви гулаби

Барем се ерген, мамо исшетав
Низ таа влашка земја, богата

Влаинки моми, мамо заљубив
И кара влашки мамо невести