Podívej brouku, 
jak hezky svítá 
jakej to pohled na krajinu se skýtá. 
Jsou tam hory 
i listnatý stromy 
a taky zvířata pekelný 
bříza se clivě kloní 
ty hory jsou nádherný. 
Grandiózní ptačí let 
jen se na to podívej 
jak zvláštní je tenhle svět 
řekla bych až podivnej.