Spinkej děťátko, 
já ti budu hrát. 
Jen klidně spinkej 
a přestaň už řvát. 
Spinkej děťátko, 
já ti budu hrát. 
Jen klidně spinkej 
a přestaň už řvát.