Jela sem pasekou 
a byly tam krávy. 
A byly tam krávy 
a bylo jich tam hodně. 
A kroutili vocasem 
a koukali na mně těma svýma očima 
a každá z nich mi něco říkala. 
Něco chtěli, 
ale já sem je vůbec neposlouchala, 
poněvač krávy přece pro mně nic neznamenají. 
A kroutili vocasem 
a koukali na mně těma svýma očima 
a každá, každá z nich mi něco chtěla říct.