"Slib mi, že ti neublížím,"
řekl a přitom dávno nemyslel na ni.
"Slib mi, že ti neublížím,"
řekl a těmi prázdnými slovy ji ranil.
 
Svítá, noc končí, malá víla spí,
má ve svém srdéčku splín.
On vítá den s úlevou, že není s ní,
splétá své klubíčko vin.

"Slib mi, že ti neublížím,"
se honilo hlavou té malé měsíční víle.
"Slib mi, že ti neublížím,"
pronesla tiše před tím, než začala střílet.

Svítá, noc končí, malá víla spí,
má ve svém srdéčku splín.
On vítá den s úlevou, že není s ní,
splétá své klubíčko vin.

Svítá, noc končí, malá víla spí,
má ve svém srdéčku splín.
On vítá den s úlevou, že není s ní,
splétá své klubíčko vin.