Ako dúha nad zemou,
ktorej chýba zrazu dážď
V diaľke sa stratí niečo z nás

Ako vietor vo vlasoch,
čo sa zlomí v uliciach
Zmizne šťastie niekde v hmlách

R: Aj to sa stáva tak to je,
   že z pier ti zmizne smiech
   a v ústach máš prach
   Aj to sa stáva tak to je
   Na rozlúčku zopár viet,
   no vládca sĺz čas
   Zachytí nás nad zemou

Ako rybám v prúdoch riek,
ktoré ničí špina v nás
Do žily jed nám vrazí čas
Tak ako trávu spáliť vie,
slnko svojím objatím
do tla zhorí sila v nás

R: (3x)