En illavarslande frätande ström
Ilande kårar spår om annalkande dom
Domnande nerver, strålande ångest skvallrar, larmar, om en avgjord kamp
Cell efter cell kapitulerad, av giftflodens vågor övermannad

Må plågor och misär följa dig ända in i döden
Krypande fasa inombords
Kilandes, klamrandes fast om livets barm

I tiofaldig styrka skvalpar döden, medvetet slingrande, i sakta ström fram
Bruten ned innifrån, veners förfall, sköljandes mot ditt livsfördärv

Må plågor och misär följa dig ända in i döden
Krypande fasa inombords
Snärjandes, absoberandes hjärtats kraft

Förlorad, i förtvivlan, mot fördärv
Av injektion fördömd, förkropssligad, av förruttnelse förtärd
För evigt förolyckad, förintad, förgiftad - veners förfall

Må plågor och misär följa dig ända in i döden
Krypande fasa inombords
Snärjandes, absoberandes hjärtats kraft.