Livets färger är oss blott till läns
Rodnaden på din kind
Hårets vackra sken
Och dina levnadsglada ögon
Kommer alla att bleka

Grått, Grått,
Allt blir till mull
Grått, Grått
Föda åt maskar, allt vi är

Livets höst kom tidigt
Någon vår minns jag ej
Sommaren varade blott en stund
Ett ögonblicks bitter glädje

Grått, Grått,
Allt blir till mull
Grått, Grått
Föda åt maskar, allt vi är

Livets höst kom tidigt.
Någon vår minns jag ej
Sommaren varade blott en stund
Ett ögonblicks bitter glädje
Innan höst kom för gott
Allting bleknade, allting dog
Skogarna väcktes inte till liv i ett eldlikt skimmer
Ty ett tocken sänkte sig över världen
Och stal livets färger

Livets höst är inte frisk av nordan
Ty vinden bär med sig en doft av gravgårdarnas mylla.