Frodandes i skuggorna av det förflutna
Förmultnade minnen stampat till stoft
Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska
Ty tiden som stannat den tillhör oss
Passerade år bliva vår föda
Närandes på de timmar som förlorats
Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska
Idisslande den gårdag som förtärts

Förbli intet - i djupet stanna
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm
Frusen i bortglömd dvala
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm

Stunden då allt en gång kärt förlorar värde
Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska
Nu frusna drömmar kläckta förgäves

Förbli intet - i djupet stanna
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm
Frusen i bortglömd dvala
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm

Framtidens styrka uppluckrad till menlöshet
Svunnen existens upplöst, i djupet långsamt bruten ned Sänkt i döda tidens damm

Förbli intet - i djupet stanna
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm
Frusen i bortglömd dvala
I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm.