�ver nordmäns stormande grav
Klagar den enögdes blick
PÃ¥ himlen Tor ilsken rasar
Under korset slav

�skgudens fader, vässa ditt spjut
Höj baneklingan ännu en gång
Bryt ulvens kätting
Vilan är över, Väntan är slut

Fenris, jaga honom, följ hans spår
Fäders motvind har mojnat
När hans boning blivit ruin
I korsets aska vi en ny gröda sår

I bränd mark finnes den bördigaste jord
Humle och malt skall slå rot I ditt kadaver
Förgör, den eviga fienden till hednisk hord
Askans rike ur blodshämnd föds

Höj era horn I en skål mina fränder
Ulven fann sitt byte ännu en gång
På strupen syntes märken
Från asars händer och vargars tänder