Kampen mot det usynelige
Som bryter deg ned
Er like haples
som det livet du har levd

Stikkende smerte
Inni din kropp
Ingen hjelp a fa
Ingen ork til motstand

Sykdom
En herlig flom av dod
Sykdom
Dod og forvervelse

Din kropp og sjel dor
Mens du venter
Pa en gud som aldri kommet

Sykdom, var kriger i kampen mot Livet

Menneskeheten skal do
I uendelig pinsel
Sykdommen skal herje
Til siste slutt