G       Emi     C      D7        
1. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát,
 G       Emi     C     D7
  řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být,
 G      Emi    C    D7
  dívky je tu během dne otrhaly do jedné,
  C     G    C     D7   G  
  kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?
  G       EM     C       D7  
2. Řekni, kde ty dívky jsou, co se s nima mohlo stát,
  G       EM     C     D7
  řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být,
  G     EM     C       D7
  muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli,
   C     G    C     D7   G
  kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?
  
3. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát,
  řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být,
  muži v plné polní jdou, do války je zase zvou,
  kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?
 
4. A kde jsou ti vojáci, lidi co se mohlo stát,
  a kde jsou ti vojáci, kde mohou být,
  řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu,
  kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?

5. Řekni kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát,
  řekni kde ty hroby jsou, kde mohou být,
  co tu kytek rozkvétá, od jara až do léta,
  kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí 

6.=1.