D             G  Emi
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy, smáčel vlasy,
  A7             D  A7
  z tvých očí zbyl prázdný kruh,
  D            G  Emi
  kde jsou zbytky tvojí krásy, tvojí krásy,
  A7          D  A7
  to ví dneska snad jen Bůh.

  D          G  Emi
R: Z celé jižní eskadrony, eskadrony
  A7        D  A7
  nezbyl ani jeden muž,
  D           G  Emi
  v Montgomery bijou zvony, bijou zvony,
  A7          D  A7
  déšť ti smejvá ze rtů rúž.

  D           G  Emi
2. Na kopečku v prachu cesty, v prachu cesty
  A7       D   A7
  leží i tvůj generál,
  D          G  Emi
  v ruce šátek od nevěsty, od nevěsty,
  A7      D A7
  ale ruka leží dál.
R:
  D        G      Emi
3. Tvář má zšedivělou strachem, no vážně strachem,
  A7             D A7
  zbylo v ní pár těžkejch chvil,
  D            G Emi
  proužek krve stéká prachem, stéká prachem,
  A7            D A7
  déšť mu slepil vlas jak jíl.
R:
  D           G Emi 
4. Déšť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno,
  A7        D A7
  šeptá ho i listoví,
  D            G  Emi
  lásku měl rád víc než život, víc než život,
  A7        D A7
  to ti nikdy nepoví.
R: