Przed potokiem słów
Przed pogardą i zdradą
Przed obłudą i pychą
I śmiertelną pustką

Przed utratą wiary
We wszystko co ludzkie
I przed sercem zimnym
Które nic nie czuje

Ja
Uciekam

Przed słowami szaleńca
Przed wiatrem wojny
Przed utratą wolności
I kalectwem duszy
Uciekam

Przed zapachem samotności
Przed słabością i własnym strachem
Uciekam
Za plecami fałsz
I śmiech szyderców

Oczy palą patrzą na mnie
Usta ranią mówią do mnie
Uciekam

PRZED UTRATĄ WIARY
WE WSZYSTKO CO LUDZKIE
I przed sercem zimnym
Które nic nie czuje
Dokąd?