Ami G  F     Emi   Ami
1. Zpívám ptákům a zvlášť holubům,
    G  F   Emi    Ami
  stával v údolí mém starý dům.
   C G C    G     C
  Ptáků houf zalétal ke krovům,
  Ami G  F    Emi     Ami
  měl jsem rád holubích křídel šum.

2. Vlídná dívka jim házela hrách,
  mávání perutí víří prach.
  Ptáci krouží a neznají strach,
  měl jsem rád starý dům, jeho práh.

  Ami A7 Dmi   G      C     Ami
R: Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví,
      Dmi    G     C
  míval stáj vroubenou, bílý štít.
    A7 Dmi   G    C     Ami
  Kde je dům holubí a ta dívka kde spí,
       Dmi      Emi      Ami
  vždyť to ví, že jsem chtěl jen pro ni žít.

3. Sdílný déšť vypráví okapům,
  bláhový, kdo hledá tenhle dům.
  Odrůstáš chlapeckým střevícům,
  neslyšíš holubích křídel šum.

4. Nabízej úplatou cokoli,
  nepojíš cukrových homolí.
  Můžeš mít třeba zrak sokolí,
  nespatříš ztracené údolí.

R:

 Zpívám ptákům a zvlášť holubům,
 stával v údolí mém starý dům ...