C
1. Edu vzali k fotografovi,
  Ami
  že mu krásný snímek zhotoví.
  Dmi     Ddim    C A7
  Přičísli mu vlasy na patku,
  Dmi7   G6     C
  bude míti pěknou památku.
  
2. Eda je však chlapec prchlivý,
  do přístroje zuřivě civí.
  Dej Edáčku hlavu ke straně,
  netvař se tak strašně naštvaně.
  
  As7       C
  Má fotograf pan Mráček
  Fmi   C   Ddim  C
  citlivé desky, pěstěný knír.
  Pozor, teď vyletí ptáček,
  usměj se hezky a řekni sýr,
  G+
  sýr.
  
3. Jak o sýru Eda uslyšel,
  vyskočil a hned ho míti chtěl.
  Žádal plísňák, a to smažený,
  tím byl celý snímek zkažený.
  
4. Uklidněte prosím chlapečka,
  ať mi ještě chvíli posečká.
  Dej Edáčku hlavu ke straně,
  netvař se tak strašně naštvaně.
R:
  
5. Kde je ten pták, co měl vyletět,
  zvolal Eda a prudce se zved.
  A že obelhal ho fotograf,
  do ruky ho znenadání raf.
  
6. Odveďte si toho pobudu,
  fotografovat ho nebudu.
  Druhý pokus máme teprve
  a já už mám ruku od krve.
  
R: Tak fotograf pan Mráček
  rozdupal desky, zničil si knír.
  Žádný nevyletí ptáček,
  plav domů hezky a dej si sýr,
  sýr.
  
  Žádný nevyletí ptáček,
  plav domů hezky a dej si sýr.