Nedaleko Botiče
žili byli rodiče
a ti měli tři děti,
za které se museli
vám každou chvíli styděti.
Když měly spát, nespaly,
pod stolem se kopaly.
Chvíli neposeděly.
Jezdila k nim pohotovost
v sobotu i v neděli.
S divokými dětmi do Divoké Šárky
jeďte tramvají.
Jeďte tramvají!
Tam jim dejte zabrat.
Tam jim kupte párky.
Tam se srovnají.
Tam se srovnají.
Hlavně unavit je,
uondat je, vyčerpat.
Jak ovečky půjdou večer spát.
Otcové a matky,
nedělejte zmatky.
Rychle pojďte sem!
Rychle pojďte sem!
Shromážděte všecka zdivočelá děcka
tady pod lesem.
Tady pod lesem.
Hlavně unavit je,
uondat je, vyčerpat.
Jak ovečky půjdou večer spát.
V tom šáreckém údolí
zavalte je úkoly.
Děti mají rezervy.
Když nelezou po kopcích,
tak polezou vám na nervy.
Všichni budou zničení
z šáreckého cvičení
kromě dětí v kočárku
nakonec si můžou zahrát
na Ctirada a Šárku.
S divokými dětmi do Divoké Šárky
jeďte tramvají.
Jeďte tramvají.
Tam jim dejte zabrat.
Tam jim kupte párky,
tam se srovnají.
Tam se srovnají.
Hlavně unavit je,
uondat je, vyčerpat.
Jak ovečky půjdou večer spát.
Otcové a matky,
nedělejte zmatky,
rychle pojďte sem!
Rychle pojďte sem!
Shromážděte všecka zdivočelá děcka
tady pod lesem.
Tady pod lesem.
Hlavně unavit je,
uondat je, vyčerpat.
Jak ovečky půjdou večer spát.
Hlavně unavit je,
uondat je, vyčerpat.
Jak ovečky půjdou večer spát.