När hösten kommer
Ta dina flaskor
Honungsjakt
Börjar nu
  
Flytande nektar
Av svarta rosor
Finnes i
Ihåliga mystiska träd
  
Mörka honungsbin
Sömniga på hösten
Förhindrar inte
Hämtande grupper
  
När hösten kommer
Ta dina flaskor
Honungsjakt
Börjar nu
  
Den svarta honungen
För daglig mat
Den svarta honungen
För läkemedel
  
Den svarta honungen
För borgmästarens fest
Den svarta honungen
Dyr som guld
  
Ingen märkte
Honungsbins
Röda ögon
  
Ingen märkte
Att den smakar
Annorlunda
  
Ingen märkte
Små svarta fläckar
Ingen märkte
  
Innan det var för sent
Svarta rosor växer nu
Ut från gourmandens hud
Kvävdes av
Rosenblad