Keshite Yasura gukotononai omae
Shikashi Soledemonao kagilinonai
Tshitsujoo Nashiteilu

Sokoshilenu Fukasao himeteilu Omae

Hateshinai Umiyo umiyo
Hateshinaku Hiloku sokoshilenu

Hateshinai Umiyo Umiyo