Když jsem k vám chodíval přes ty lesy,
ach ouvej, přes ty lesy,
bejvalas, má milá, veselejší,
ach ouvej, veselejší.
Ale teď jsi holka bledá,
ale teď jsi holka bledá,
snad že ti srdénko vyspat nedá,
ach ouvej, vyspat nedá.

Když jsem k vám chodíval přes kaluže,
ach ouvej, přes kaluže,
bejvalas, má milá, jako růže,
ach ouvej, jako růže.
Ale teď jsi holka bledá,
ale teď jsi holka bledá,
snad že ti srdénko vyspat nedá,
ach ouvej, vyspat nedá.

Když jsem k vám chodíval pod okénko,
ach ouvej, pod okénko,
bejvalas má milá krev a mlíko,
ach ouvej, krev a mlíko.
Ale teď jsi holka bledá,
ale teď jsi holka bledá,
snad že ti srdénko vyspat nedá,
ach ouvej, vyspat nedá.

Když jsem k vám chodíval na dvoreček,
ach ouvej, na dvoreček,
chodíval za tebou mysliveček,
ach ouvej, mysliveček.
Mysliveček šel za lesy,
mysliveček šel za lesy,
nynčko má panenka smutek nosí,
ach ouvej, smutek nosí.