G
R: Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí
   C               G
  já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
   G         H7    Emi
  já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
  C D G   D   C
  o-tá-čí, otáčí, otáčí...

       G     C      G
1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,
     C7        G
  melou bez výhod a melou stejně všem,
     C         G
  melou doleva jen a melou doprava,
     A7            D
  melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává,
     G  C     G
  melou otro-káře, melou otroky,
     C          G
  melou na minuty, na hodiny, na roky,
     H7         Emi  C
  melou pomalu a jistě, ale melou včas,
      G   D7   G
  já už slyším jejich hlas

   G
R: Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí...

     G        C       G
2. Ó, já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem,
     C7          G
  pane, já bych mlel, až by se chvěla zem,
     C        G
  to mi věřte, uměl bych dobře mlít,
      A7           D
  já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit,
      G   C   G
  ty mlýny čekají někde nad námi,
    C        G
  až zdola zazní naše volání,
       H7     Emi C  
  až zazní jeden lidský hlas 
        G  D7  G
  "no tak už melte, je čas"

    G
R: /:Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí
    C               G
  já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
    G         H7    Emi
  já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
  C D G   D   C
  o-tá-čí, otáčí, otáčí:/