Massar vel massar
Vox vulgi vulgarisque
Sjøl vel eg meg burt
frå grunne dustadorer

Fri frå radioti
frå prat og mas med plonk
Popbutikk med platt lyrikk
Skit vil ingen hava

Av røyndom vart eg råka
dei smale dikts dygd
Slik skal lesingi vera
låke sjelers ligg

Eg hatar tumsutainment
Tusund timar hev dei teke
Det heile er so verdlaust
Fata det fyrr du døyr

Dei rusar seg på dumskap
tykkjer mange tyder rett
Berre massen trur på massen
Det er grøtelegt, men sant

Mobil og sigarett
held keisemdi på fråstand
Akk den arme masseladd
Eg ser han allstad

Eg vel smalgangen
for der er plassen størst
Smalhans kann eg kallast
um eg tarv eit namn

Eg gjeng mot fåmannsveldet
Vitets vidd i verdi
Dei heimlegare bokskåp
som ikkje gjev ved døri