Snart skal eg fara
til heimen yver havet
Etter snoking rundt i verdi
lengtar eg mot nord

Hjarta spør um vegen
Eg drygjer med å svara
Det veit ikkje lenger
kvar som er heime

So mange namn
er ute or soga
So mange andlet
i framande land

Kvar hev du vore
Kva hev du gjort
Eg var ikkje der
nett då det hende

Kva hev du set
Kven hev du møtt
Eg kann fortelja
um andre stader

Um olme massars
svik mot dei veike
Um svoltne folk
som fråssa i søppel

Eg såg Island
då pengane strøymde
Dei hertok Europa
i ein vind av kokain

Jau, eg såg Noreg
fyrr ovmod vart armod
og byggherrar trælar
Det var gode tider

Eg såg la France
og han som måtte koma
No fær mobben svara
for byane dei brende

Eg låg l´Italia
so elska av soli
Politikk er meir
enn kunsten å prata

Eg såg Deutschland
Framsteget fór
yver Autobahn
Bles burt i det blå

Mykje set, mykje sagt
Takk til dykk som høyrde
Snart skal me sjåast
i heimen yver havet