Dei er mange som vil styre
tjore deg i trældom
Lat deim vita kva du meiner
um herrefolk og kongar

Fri frå yvermakt og avmakt
Slik ynskjer eg å leva
å gjera kva eg vil
med mannevit og mod

Ver din eigen hovding
i små og store saker
Slik er den norrøne læra
kunsten å leva som fri

Tvangen er urgamal
men fridomen er eldst
Lat Mjølner knuse makti
Lat føraren forstå

Eitt veit eg
som aldri vil døy
Hamaren lyft
mot tyngjande lekkjer

Eitt veit eg
som alltid vil sigra
Åsators vreide
mot framfusne jotnar