"For slike slag du
Snaur plar vera
Som øykjer og armringar;
Av alle aser
Som inne her er,
Du er i vig varast
Og skerrast for skot."


"Var er utanfor
Æges-halli
So når deg som no:
Hovudet ditt
Eg i handi mi bar;
Daa låta du fekk for di lygn"