Loki: 
"Heile, aser! 
heile, aasynjur! 
og alle hog-heilage gudar! 
utan den eine 
som innar der sit, 
Brage, paa benken sin." 

Bragi: 
"Av egni mi gjev eg 
oyk og sverd deg, 
og ein ring endaa Brage boter: 
at du ikkje aasom 
di ovund syner