One two three
Blackabilly me
Four five six
Burning kicks
Seven eight nine
I want mine
Ten to one
Let's get it on

Rockabilly mockabilly
Blackabilly burnin'
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly churnin'
Cockabilly kickabilly
Trickabilly streamin'
Ticabilly tocabilly
Clockabilly screamin'

Me gav ljod til striden
for å syne kva fred var
No hev kampen breidt seg
støyen vorte sann

Ein tvo tri
Det er tidi
Fire fem seks
Ta meg heks
Sju åtte ni
I Svinesti
Ti elleve tolv
men utan vold

Blackabilly blackabully
Blackabuddy loomin'
Blackabody blackaboarding
Blackaballing boomin'
Blackafuzzing blackabuzzing
Blackajazzing freezin'
Blackamunchy blackacrunchy
Blackawhacky wheezin'

Me spelar svart metall
men lèt ingen smaka stål
Me gjev all makt til klangen
men spiller ikkje blod

Difor ser me attende
mot uskulds fornalder
då stridslyst styrde alt
men ingen døydde i kamp

Chilihead chilihead
Hey chilihead
Why choose autumn
When spring is an option?

Heacy head heavy head
Hey heavy head
Here's a chili bomb
For your blackabilly self

Rockabilly mockabilly
Blackabilly King
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly King

Chilihead chilihead
Hey chilihead
Cheer up with colours
Red hot fur

Beerhead beerhead
Blackabilly King
But if you pray
Winter will come

Rockabilly mockabilly
Blackabilly Voguesville
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly Voguesville

Upp i otta må han rise
som rikdom vil taka
Upp for sine meiningar
slik må skalden stande

Til deg som vil i ljodkrig
Lat nåden liggje heime
Gakk berserk på valen
so kvart steg vert ein siger

Me spelar for å vinne
i strid med solarljod
Me spelar svart metall
men spiller ikkje blod