Uh huh make me tonight
Tonight make it right
Uh huh make me tonight
Tonight
Tonight
Oh uh huh make it magnificent
Tonight
Right
Oh your hair is beautiful
Oh tonight
Atomic
Tonight make it magnificent
Tonight
Make me tonight
Your hair is beautiful
Oh tonight
Atomic
Atomic
Oh