Ty naše písničky, jsou jako perličky
na šňůrce navlečené.
Tolik je krásy v nich a je to velký hřích
že jsou tak opuštěné.
    
Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká
tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. 
Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít.
Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít.
    
Zpívejte lidičky ty naše písničky, písničky z Moravy z Čech. Ta naše písnička, je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech.
    
2x Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít.