Matematik inžinier Jedlička
z dvanásteho poschodia
nenormálne hýčka
svojho excentrického koníčka

na stá kusov denne
tri hodiny priemerne
o stenu predsiene rozbíja
slepačie vajíčka

štatisticky vzaté počty neklamú
každú chvíľu možno čakať v telke reklamu

hop hop hop - šup šup šup
hodz ho o stenu škrup škrup škrup

tak vo výťahu na mňa gúľa okom skleneným
z niečím sa ti chlapče veru vážnym ja zverím
hoci vajcia presvecujú už vo výrobe
každé sté je isto hnilé a malo by byť v hrobe

tak to išlo asi rok
bez šťastia na záprdok
až do pamätnej hodiny
písali o tom aj nový čas noviny

jedno hnilé dá sa zniesť
dve sú viac než dosť
tri smradľavá komora
no ale tisíc to je Sodom a Gomora