Na nádraží dráždi dážďovka dáždnik
dážďovka draží rozdráždený dáždnik
hó hó hrýzli ma

z dáždnika padá dážďoviek daždík
dravý je daždík dážďoviek v daždi
hó hó hrýzli ma

dážďovky dravé na zdravej strave
degustujú práve stravníkov v dave
hó hó hrýzli ma

stravníci hravo stravujú sa zdravo
na dravé dážďovky volajú bravó
hó hó hrýzli ma