Možno raz nájdeš ma
na prahu tvojho sna.
A potom možno uveríš,
že je so mnou iba kríž.

Na sklonku tohto sna
uvidíš, aká vskutku som.
A potom možno prisvedčíš,
že ani vo sne nie si v bezpečí.

Ráno, keď vstaneš, uveríš,
že deň je snom a sen je dňom.
A potom možno uvidíš
vo všetkom krásu a aj kríž.

Keď sa s tým zmieriš, uvidíš,
že si len kvapkou bez mena.
A potom možno uveríš,
že každé trápenie je odmena.