Zubatá přišla z vrcholků hor
za chlapcem a jeho milou.
Zubatá přišla z ohnivých hor
milence rozdělit silou.

Slyšet je křik, to přišel mor,
u dveří od domu černý je šál.
Slyšet je pláč, nářek a bol,
jen jednu krev on miloval.

Dvacet let odplulo jak po Odře vor,
dcera do domu s milým vešla.
Slyšet je křik, to láska její,
do jeho srdce štěstí vnesla.

Pak přišla si smrt pro tebe z hor,
s úsměvem na rtech jdeš jí vstříc.
Slyšet je zvon, jak zpívá lidem z hor,
že v životě poznal´s jen hřích.

Tys miloval…
Tys miloval jen jednu…
Krev………