Vzlykáš… tvou nocí sten 
Vzlykáš… je nový den 
Kráčí blíž, černý je tvůj 
Mávnutím… bože, můj 

Přichází… 
Sám se svým zlem 
Přichází… 
Jsi řekou jen 

Ta noc byla zlá - a ráno ještě za svítání 
cítím tvé slzy - rosu na svých dlaních 
Dívám se na nebe - divně se barví krví 
vím - jsem tvůj poslední ... i tvůj prvý. 

Tvá noc, tvá noc je zlá 
Tvá noc, noc bezesná 
Mám se ptát… snad se mi zdáš? 
Tváří v tvář… umíráš… 

Jsem to já - svůj a ničí 
jsem to já - jsem to já 
jsem to já - kdo nocí křičí 
jsem to já - černým smutkem sám 
jsem to já - má temná duše 
jsem to já - noc nocí kluše 
jsem to já - kdo nocí křičí 
jsem to já - svůj a ničí - já 

Kde jsou… 
A v rukou snář 
Zbožná jsou přání 
Tváří v tvář 
Vím, že tvá jsou 
Nocí je den 
Tvá jsou… 
Kde jsou… 
Tvá… 

Jsem to já - svůj a ničí 
jsem to já - jsem to já 
jsem to já - kdo nocí křičí 
jsem to já - černým smutkem sám 
jsem to já - má temná duše 
jsem to já - noc nocí kluše 
jsem to já - kdo nocí křičí 
jsem to já - svůj a ničí - já 

Tváří v tvář 
Kde jsou… 
Kde jsou a tvář… 
Kde jsou… 
Tváří v tvář…