Bandura zní z velké dálky
igricové hrají dost
zatančeme beze zbraní
zazpívejme pro radost.
Naslouchejme hlasu ohně
plamen nebe otvírá
naříká-li, zkáza přijde
dobrou zprávu zazpívá.
Staré slunce dokonává
a nove se rodí zas
pocti Pána Slunovratu
ať v polích zraje plný klas
Vesna ať se vrátí.
Slava, slava, slava....

Milí moji, vidíte mne?
Vladyka se pýchou dme
stoly se dnes prohýbají
medovinou připijme.
Ať ze země vzejde hojnost
ať jsme syti celý rok
Velesovi poctu vzdejme
pozvedněme sladký mok.
Ať plástve medem přetékají
v lesích ať se rodí zvěř
poklekněme milí moji
svou úlitbu proveďme
Vesna ať se vrátí.
Slava, slava, slava....

(2x)
Svou úlitbu proveďme
Vesna ať se vrátí

Slava, slava, slava....