Tančila bych, tančila, 
můj milý, k muzice vezmi mě, 
sukněmi zamávám, k tobě se přitočím, 
při měsíčku oči zavřu, tebe políbím. 

Vstával bych, vstával, 
moje milá, půjdeme na pole, 
trávu posečem, seno rozprostřem 
a večer v sednici teplé mléko upijem. 

Odešla bych, odešla, 
můj milý, poběžme za hory, 
chleba si napečem, rány si obvážem 
a v noci za naší vsí lože si ustelem. 

Ráno vstávám, šat oblékám, 
smutek temný v tváři mám. 
Samotinká věnec splétám, 
u křížku sedávám.