Černá hlína se zvedá, 
náruč otevírá svou závratnou. 
Za sto velkých hříchů, 
zaplatíš teď duší svou ješitnou.

Ďábel prstem kývá, 
cesta dlouhá zbývá, pojď teď si můj.
Láska kletbu změní, 
je tvý vykoupení jen život tvůj.

Běž zpátky, běž, odpouštím ti tvé hříchy.
Běž zpátky, běž, poznáš sám jak se vítězí.

Černá hlína se zvedá, 
náruč otevírá svou závratnou. 
Za sto velkých hříchů, 
zaplatíš teď duší svou ješitnou.

Běž zpátky, běž, odpouštím ti tvé hříchy.
Běž zpátky, běž, poznáš sám jak se vítězí.