Üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim

Sakın üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim

Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım derdim çok
Dostum var hiç dermanım yok
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan
El mi yaman ben mi yaman

Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil
Bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil

Bu zamanda kimse sultan değil
Hükümdar değil
Bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil