Mr. Mr. Mr. Right Guy
Mr. Mr. Mr. Right Guy (Come on girl)
Kapotsuru machi shousozi around (what you see)
Minna hiso hiso uwasashitana (somewhere)
Miteru yonde machi kainai demo masaka (so what)
Kimitaketa kizui tenai boku no shotai

Mr. Mr. You call me, I love you (uh)
Mr. Mr. A Mr. Right Guy

Sorete bokumo koto saga
Stay kina ga cigarettes
Honna chotto kirogi Uh
You're my queen yubi sa kimi kiss
Tamada unma najoshi
Dare yori beautiful
Kono mama de run for you

Mr. Mr. (Uh) Mr. Right Guy (Right Guy)
Mr. Mr. Mr. Right Guy (Come on girl)

No ni mo metachi zugi chatte I'm sorry (Oh my girl)
Sapurajutte (uh uh) bashojattenda (no way)
Kakurero basho mo nai moi mirahanesei
Na no ni mada kizuitenai bokura shotai (uh uh uh)

Sorete boku mo koto saga
O mai gatta ga ire matteitte crazy for you
You're my queen hoho ni soto kiss
Odoro itashi kusa
Dare yori beautiful
Kono mamade run for you

Mr. Right Guy Mr. Right Guy
Oh Girl so cute, girl so sweet
Ima kimi tataro shimetai
Girl so cute, girl so sweet
Dakara konotte wo hanasanai

Kimi ni wakanna wanai
Donna boku dei dondatte
Sana kuttakunai hoho emino maiikoichiru
I'm just the guy
Kimi wo mamori ittainda
Konnari omotteru masho
Shika omobokuru mamade
He was there oh be Mr. Mr. Right Guy
I'll be your Mr. Mr. your Mr. Mr. Right Guy

yeah yeah yeah yeah yeah yeaaah (Mr. Mr. Mr. Right Guy)
yeah yeah yeah yeah yeah yeaaah (Mr. Mr. Mr. Right Guy)

Sorete boku mo koto saga
Stay kina ga cigarettes
Honna chotto kirogi Uh
You're my queen yubi sa kimi kiss
Tamada unma najoshi
Dare yori beautiful
Kono mamade run for you
Sorete boku mo koto saga
O mai gatta ga ire matteitte crazy for you
You're my queen hoho ni soto kiss
Odoro itashi kusa dare yori beautiful
Kono mamade run for you

Mr. Mr. Mr. Right Guy (yeah)
Mr. Mr. Mr. Right Guy (Aha)