Pýtáš sa kedy môžeš prisť
Prejsť cez prah mojich dverí
Chytiť za ruku a viesť ma 
Do tých ľadových perín
Ja som jeden z tých
Preto nechám sa viesť,
Zrýchľuje sa ti dych 
A čas sa zrýchluje tiež.
Sú tri hodiny ráno
Mesiac odchádza preč
Vidím tvoj odraz v svojom tieni
V zrkadlách obraciam svet
Vychádzaš po schodoch a
Zasnežené mesto hľadí cez okná
Zas celé mesto hľadí smerom k nám 
Náhodná 
To čo robím nie je náhoda.

Budím sa na rozjebanom byte
Dojedám kúsky pizze
Som dead
Nekrič
Áno 
Mali sme tu nejaké piče,
Ale čo
Keď stale vravíš že je koniec
Ďalší shot
Už sa neutápam v smútku a to ťa serie
Vlastne to ťa berie
Pýtaš sa čo je so mnou
Som jak zaliaty smolou
Cit chýbá jak soľ
A ja už ďalej nemám silu ťahať sólo
Smútok brzdím sódou
Samey
Tu máš napi sa z tohto
To ťa dá do slow-mo