Prohnilý stromy zničený keře
stavíme domy továrny a věže
hynou tu kytky umírá zvěř
a místo zpěvu skřeky a řev
 
Skurvený skládky zničená země
přírodu ničí člověčí plémě
stavíme klece řetězy boudy
a místo zvířat trosky a hroudy
 
Maj právo na život
maj právo tady žít
maj právo na výběr
maj právo tu mít klid
Maj právo na domov
maj právo na svou zem
maj právo jako my
vždyť svět tu patří všem
 
Luky a šípy i střelný zbraně
a ostrý dýky bereme na ně
krvavý jatka bolest a strach
člověk jen člověk je prostě vrah