"Obžalovaný je vinen tím
Že za pomoci temných sil a Černé Magie
Scházel se za noci s veleknížetem Pekla
Zvaným Lucifer, a s Jeho pomocí se snažil
Snížit výzman učení Církve Svaté
A proto se odsuzuje k trestu smrti upálením"

Jsem nevinen
To vím

Stojím tváří v tvář
Své přítelkyni smrti
Však slza žádná nezmáčí mou tvář
I když bolest okovů mne drtí
Bude hořet navěky má svíce!

Jsem nevinen
To vím

Omnia ad majorem
Aralyon Gloriam