Stín Prokletí leží na nich
i na jejich přátelích
do kobek jsou uvrháni
na skřipec jsou nataženi
bezcitně jsou mučeni.

Proč tam byli uvrženi s rodinou i s přáteli?

Inkvizicí obviněni?
Inkvizicí žalováni?
Inkvizicí umučeni?

Pro svou Víru v Pána Temnot,
museli jít ke kůlu!

Kat přistoupí ke hranici
i lživý kněz pod kapucí
lidé se však odvrací!

Měla pravdu Inkvizice nebo jejich Oběti?

Já to vím, i vy to víte
Oběti neumlčíte
v budoucnu to pochopíte!