Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!

Ó, ty, jenž nejvíc znáš Ó archanděli hněvu
jsi zavržený bůh zbavený chvalozpěvů

jak ukřivdili ti kníže exilu
ač byl jsi přemožen, nepřišels o sílu

Ty, který všechno víš, Ty pane hlubin králi
jsi lékař úzkostí a utišuješ žaly

Ty, který pronikáš svým zrakem arzenál
kde kovy pohřbené spí v tvrdém lůně skal

Ty, dáváš zločincům pod šibenicí klid
jenž drtí, ponouká a pobuřuje lid

Ty, abys zachránil nás z pozemského víru
naučils míchati nás uhlí, ledek, síru

Ty lampo vyhnanců a objevitelů
jsi knězem šibenic a spiklých mstitelů

Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!