Smutne liście
Opadają z drzew
Fruną z wiatrem
Dotykają mnie
Nigdy więcej
Nie zobaczę już
Twoich oczu i nie dotknę już
Twych ust...

Krótkie życie
Pełne ciężkich snów
Ile razy patrzy na nas Bóg
Nigdy więcej
Nie zobaczę już
Twoich oczu i nie dotknę już
Twych ust...