G    C7    G
1. Kopej hrob můj lopatou zlatou,
       C7 Edim    G
  hrob můj kopej lopatou zlatou,
              C  Edim
  kopej hrob můj lopatou zlatou,
     G     D7     G
  budu spát, v něm brzy budu spát.

2. Příběh můj všední končí,
  příběh můj všední končí,
  příběh můj všední končí,
  budu spát, lehký jak peří budu spát.

3. Kámen se v horách jak démant blýská,
  kámen se v horách jak démant blýská,
  kámen se v horách jak démant blýská
  v zemi té, kam sám se ubírám.
Rec: Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život a za své
   hříchy jsem zaplatil tam dole, a jsem pořádně hrdý na to, že
   jsem tady, jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal
   jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po
   celý čas hrát na harfy a tak všelijak. Jestli to tedy má být
   takhle, tak chci jít pryč, pryč, teď hned! Vždyť jedna
   z nejhorších dob které jsem zažil v celém životě byla, když
   jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane,
   a věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil
   ty nejkrásnější silnice, tak to by ti přece srdce nedalo,
   abys' pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně
   vděčný, a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze
   zlata by potřebovaly opravit, a s chlapci bychom to hrozně
   rádi udělali. Víš, jak to myslím, víš?

4.=1.

5.=2.