G       C      G
1. Sbírám věci, jež mi přijdou do rukou,
        D  C      G
  a jak léta jdou, na obtíž mi jsou,
          C      G
  teď brnění jsem získal s výhodou,
        D    C     G
  učenci se přou, z které doby jsou.
        D
R: V Evropě v muzeích mě znají,
    C      G
  mé sbírky postrádají,
    C      G      D
  mí známí se mě ptají, nač je mám,
      C
  já ale nevzdám se jich rázem,
     G        Emi
  vždyť musel bych být blázen,
     C      D
  když nevejdou se na zem
   C   D   G
  a nevím, kam je dát.

2. Mám historiků rázem plný byt,
  nemám chvilku klid, nelze nikam jít,
  kdybych brnění měl ještě někdy chtít,
  odmítám je vzít, v nohou chci je mít.
R:
R:
        D
R: V Evropě v muzeích mě znají,
    C      G
  mé sbírky postrádají,
    C      G      D
  mí známí se mě ptají, nač je mám,
      C
  já ale nevzdám se jich rázem,
           D
  když nevejdou se na zem
   C   D   G
  a nevím, kam je dát.