E7 A D A ...
Rec: Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. T. 
Taylor.
   Jeho hrdinou je voják a balíček karet.
   Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích 
   i nezdarech se hrstka vojáků dostala konečně do města, které   
   leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den 
   ráno byla neděle, a tak hned ráno někteří vojáci odešli 
   do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto
   vyhledali rychle volná místa, usedli a začali se modlit.
   Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je
   před sebou rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který
   vojáky do kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka
   k veliteli.
   "Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?"
   "Hrál v kostele karty, pane."
   Velitel se udiveně podíval na vojáka. "Můžeš mi to nějak
   vysvětlit?"
   "Zajisté, pane."
   "V to doufám, protože jinak bych tě musel řádně potrestat."
   "Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou
   jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás
   uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty
   uspokojily moji touhu po slově božím."
   A s těmito slovy začal voják své vyprávění.
   "Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi je
   jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že bible má dvě části:
   Starý a Nový zákon. Trojka pak trojici Boží. Čtyřka, to jsou
   Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru
   svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily
   lampy své. Bylo jich vlastně dest, ale jen pět bylo
   moudrých, a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za šest dnů
   stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička den, kdy odpočíval po své
   práci. Osmička mi připomene osm lidí, které Bůh zachránil,
   když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena,
   jejich tři synové a jejich manželky. Devítka mi připomene
   devět malomocných. I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu
   ani nepoděkovalo. Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání,
   která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými
   se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit. Král
   mi opět připomene jediného pána nebes, královna
   blahoslavenou Pannu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel.
   Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365,
   stejně jako je do roka dnů. Je tu 52 karet jako do roka týdnů,
   13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako
   měsíců v roce a čtyři barvy jako jaro, léto, podzim a zima.
   Jak vidíte, pane, ten balíček karet mi posloužil stejně
   dobře jako bible, motlitební knížka i kalendář."
   A, přátelé, ten příběh je pravdivý. Ten voják se totiž
   jmenoval T. T. Taylor.