Z widokiem na myśli moje, trochę wyżej, wyżej siadam gdzie 
Swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę 
Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie hen 
Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd gdzie jest jej, źródło jej 

Z widokiem na myśli moje jak najwyżej, wyżej siadam, lecz 
Jeszcze wyżej nad sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę 
Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie hen 
Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd gdzie jest jej, źródło jej 

Wszystko co mam to życia dar 
A to kim jestem przez chwilę będzie 
Z nurtem gdy w dal płynę przez czas 
Wsztstko kim jestem zaraz odejdzie 
Tylko to wiem, co z nurtem chwyci życie moje......