Mezi cizími, cizími, cizími lidmi,
tam jsem zanechal své lásky.
Jak byly krásné, jak byly krásné, mé lásky!
V daleké zemi jsem je zanechal, mezi cizími lidmi,
jen kvůli tobě, má ženo, jen kvůli tobě,
jen kvůli tobě jsem se z ciziny vrátil, má ženo.
Plný síly vzpomínám na své lásky.
Potom pláču a nemůžu spát
celé noci, mé dítě, celé dlouhé noci.
V daleké zemi jsem zanechal své lásky,
kvůli tobě, má ženo, jsem se navrátil domů.